หน้าแรก
บริการของเรา เข้าสู่ระบบสมาชิก การชำระเงิน ติดต่อเรา ถามตอบ
     
 
 
นโยบายความเป็นส่วนตัว
 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ยูไนเต็ดเอสเอ็มอี ดอท คอม อินเตอร์ยูไนเต็ด คอมเมอเชียล ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" กับ ผู้ใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก"

1. สมาชิกมีหน้าที่ดูแล และเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์ของสมาชิก ผู้ให้บริการจะไม่มีสิทธิใดๆ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของสมาชิก

2. สมาชิกจะต้องเก็บรักษารหัสสำคัญต่างๆ ด้วยตัวของสมาชิกเอง ผู้ให้บริการ จะไม่มีสิทธิรู้เห็นหรือช่วยบันทึก รหัสใดๆ ของสมาชิก

3. สามาชิกจะต้องสำรองข้อมูลสำคัญต่างๆ ไว้ภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ผู้ให้บริการ จะมีระบบสำรองข้อมูลของสมาชิก ไว้เช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่มิได้หมายความว่า จะสามารถกู้ข้อมูลของสมาชิกคืนมาได้ทั้งหมด หรืออาจได้เพียงบางส่วน หรืออาจไม่ได้ แล้วแต่กรณี

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและเป็นที่เข้าใจกันทั้งสมาชิกและผู้ให้บริการ ถ้าเว็บไซต์ของสมาชิก มีข้อมูลที่มีความสำคัญอยู่ ควรที่จะทำสำเนาข้อมูลเอาไว้อย่างสม่ำเสมอ

4. ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่สามชิกได้กระทำบนเว็บไซต์ของสมาชิก

5. ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไปเผยแพร่ ในทุกกรณี นอกจากสมาชิกได้ทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการ หรือได้รับคำสั่งจากศาล

6. ผู้ให้บริการจะไม่รับฝากหรือดูแลเว็บไซต์และไม่รับผิดชอบข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ของสมาชิก ในกรณีที่สมชิก ไม่ได้สมัครใช้บริการเกี่ยวกับการให้บริการดูแลเว็บไซต์

7. เว็บไซต์แห่งนี้ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายภายในประเทศ อย่างถูกต้อง หากมีการบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดี พยายามที่จะเข้ามาเจาะระบบข้อมูลของสมาชิก ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียงหาย ต่อสามชิกโดยตรงก็ดี หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งระบบก็ดี ผู้ให้บริการจะดำเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดตามกฎหมายอย่างสูงสุด

 
Last Update 5/5/2010
 
 
     
 
  แผนที่เว็บ นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการใช้บริการ
 
 
 
Free Page Rank Tool